“Bize Kuran Yeter”ciler Hakkında Uyarı

Allah Resulu sallallahu aleyhi ve sellem 1400 yıl öncesinden bugünün “hadis inkârcılarına = bize Kuran yeter”cilerine uyarıda bulunmuş. SubhanAllah.

Alıntıdır:

“Ubeydullah b. Ebi Rafi’den, o babasından; Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Sakın sizden birini koltuğuna yaslanmışken benden bir hadis kendisine ulaştığında ‘Bunu Allah Teala’nın Kitabı’nda bulamadım’ derken bulmayayım.”

Bu Hadis Sahihtir. Hakim bu hadisi Mustedrek’inde nakletmiş ve Sahih olduğunu söylemiştir. Yine Tirmizi – İlim başlığı altında farklı bir senetle nakletmiş ve şöyle demiştir: Hadis Hasen Sahihtir. Hadis Ebu Davud’un Sunen’inde de geçmektedir.

Yine şöyle geçmektedir: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Sakın sizden birini koltuğuna yaslanmışken emrettiğim veya yasakladığım emirlerden herhangi biri kendisine ulaştığında ‘Bilmiyoruz, Allah’ın Kitabı’nda neyi bulursak ona tabi oluruz’derken bulmayayım.” (Senedi Sahihtir)

Mikdam b. Madikerib el Kindi radiyallahu anh dedi ki: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Dikkat edin! Bana Kur’an ve Onun bir benzeri verildi. Dikkat edin! Bana Kur’an ve Onun bir benzeri verildi. Dikkat edin! Bana Kur’an ve Onun bir benzeri verildi. Koltuğuna yaslanmış karnı tok bir adamın: ‘Siz Kur’an’a bakın! Onda neyi helal bulduysanız onu helal sayın, neyi haram bulduysanız onu haram sayın’ demesi yakındır.” (İmam Ahmed Musned; Ebu Davud Senedi Sahihtir)

Allah’a hamd olsun. Bu hadisler bizim vakıamız için bir mucizedir. Çünkü koltuğuna yaslanıp böyle söyleyenler bizim zamanımızda peyda oldular. Hadisler konusunda herhangi bir ilmimiz olmasaydı bile bu hadislerin sahih olduklarını yakin bir ilim üzerine bilmiş olurduk.

Bu hadislerde aynı zamanda Hanefilere, Mutezileye ve onlar gibi olanlara reddiye vardır. Çünkü onlar Hadislerin Kur’an’a arz edilmesi gerektiğini söylemekteler.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s