Rusafa’da Zulüm Var!!!

Irak Rusafa alıkoyma merkezinde haksız yere zulme uğrayan Müslim kardeşlerimiz 24 Nisan Pazartesi gününden beri açlık grevine başladılar.

Kâfir ve zalim Rafızilerin elinde zulüm gören kardeşlerimiz için dualarımızı ve Twitter üzerinden yürütülmekte olan farkındalığı arttırmaya yönelik hashtag çalışmalarına desteğimizi esirgemeyelim.

“Mustazaf erkekler, kadınlar ve çocuklar: “Rabbimiz! Bizi halkı zalim olan bu beldeden çıkar. Bize kendi yanından bir dost kıl. Bize kendi yanından bir yardımcı kıl.” (diye yardım istedikleri hâlde) size ne oluyor da Allah yolunda savaşmıyorsunuz?”

(4/Nisâ, 75)

Ebû Mûsâ radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Hastayı ziyaret edin, aç olanı doyurun, esiri kurtarın!”

Buhârî, Cihâd 171

Dua Edin

Irak Rusafa’da Rafızi kâfirlerin zulmüne maruz kalan bacılarımız ve yavrularımız için dua etmeyi ihmal etmeyelim.

“Bir Müslümanın, yanında bulunmayan din kardeşine yapacağı dua kabul olunur. Bir kimse din kardeşine hayır dua ettikçe, yanında bulunan görevli bir melek ona, ‘Duan kabul olsun, aynı şeyler sana da verilsin.’ diye dua eder.”

(Müslim, Zikir 87, 88; İbni Mâce, Menâsik 5)

Rasulullah sallallâhu aleyhi ve sellem esir müslümanlar için şöyle dua etmişti: ALLAH’IM! Mu’minlerin zayıf düşürülmüş olanlarını kurtar! ALLAH’IM! Onlara zulmedenlerin üzerindeki şiddetini, baskını artır. Bu yılları onların üzerine Yusuf’un kıtlık yılları gibi kıl.”

Muslim, Mesacid 294-295

Twitter’da Hashtag Çalışmalarına Destek Verin

28 Nisan Cuma (bu akşam) saat 20:00’de Twitter’daki hashtag çalışmasına destek verin, mazlumların sesinin duyulmasına yardımcı olun.

Unutmayın ki Allah azze ve celle destek amaçlı yaptığınız veya yapmadığınız her paylaşımı, her tweet’i, her like’ı bilen gören el Alîm ve el Habir’dir.

Siz karınca misali yangına bir damla olsa da su taşıyıp, hangi safta olduğunuzu belli edenlerden olun. (Karınca misali’nin açıklaması için en alttaki nota bakın).

(Bugün 29 Nisan 2023 Cumartesi

Twitter’da tag çalışması devam ediyor.

Tag’imiz:

Çocuklar Annesiz Uyuyor

(başında # olmadan, ilk harfler büyük, kelimeler arasında bir boşluk var, aynen yukarıda yazıldığı gibi)

Kalbinde vicdanı, merhameti ve insan haklarına saygısı olanları desteğe bekliyoruz.)

CİMER’e Yazın

Kalbinde damla kadar imanı ve adalet duygusu bulunan Müslimler esaret altındaki bacıları için CİMER’e yazsınlar. “İstek” türünde başvuru yapıp Dışişleri Bakanlığı’na yöneltilebilir.

Örnek yazı için:

“TC cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bey ve eşi Emine Erdoğan Hanım, Irak-Bağdat Rusafa alıkoyma merkezinde 2017 Ağustos ayı itibarıyla kendi istekleri ile Türkiye’ye geri iade olmak için silahsız olarak teslim olan TC vatandaşları çocuk sahibi olan annelerdir. Yıllardır evlatlarına hasret kalmışlardır. Çocuklarının büyük çoğunluğu küçük yaştadır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bu anneler 24 Nisan 2023 tarihi itibariyle ölüm orucuna başlamışlardır. Tek istekleri Türkiye’ye getirilerek burada evlatlarına kavuşmaktır. Türkiye Cumhuriyeti’nin başı olan sizden talebimiz Irak yetkili mercileriyle ivedi bir şekilde görüşerek, bu mazlum vatandaşların ölümlerine engel olmanızdır, varsa cezalarının Türkiye’de çekilebilmesi için Irak’lı yetkililerle anlaşmanızdır. Zulme uğrayan vatandaşlarınızın hakkı için, sizden bu konuda ivedi bir çözüm üretmenizi önemle talep ediyorum.”

Karınca Misali Ne Demek?

İman iddiasında bulunan her kişi taraf olmak zorundadır. Tarafını belli etmek ve de ispatlamak zorundadır.

Sana ihtiyaç olunduğunda “Ben de varım!” diyemiyorsan, sen ne işe yararsın burada?!

‘Tarafsızlık, bananecilik, vurdumduymazlık, nasıl olsa geçer, aman başımıza bir iş gelmesin, onların etlisine, sütlüsüne karışmayalım’ gibi mantıklar yanlıştır. İman ehlinin karakteri, duruşu olamaz.

Hatta Allah subhanehu ve teala bu noktada ‘meyletmeyi’ ölçü olarak koyarken, Allah’ın Habibi ﷺ ise ‘yarım sözcük’ tabirini kullanmıştır.

Hud Suresi 13. ayette der ki: “Sakın zulmedenlere en ufak bir meyil duymayın.”

Ve Allah’ın Rasulu ﷺ dedi ki;
“Kim, yarım sözcükle de olsa bir Müslüman’ın öldürülmesine yardım ederse; kıyamet gününde Yüce Allah’ın huzurunda, alnına “Bunun Allah’ın rahmetinden nasibi yoktur” diye yazılmış olarak getirilir” (İbn Mâce, Diyât 1)

Ölçü bu kadar hassas ve hayatın tamamında yani sosyal medyada da, evinde de, işinde de, aşında da, eğitiminde de, siyasetinde de geçerlidir. 

Maalesef bu ilahi ölçüyü zaman ve mekana göre değerlendirdiğimiz için hatta ötelediğimiz için ve de sadece avukatlığını yaptığımız için ümmet olarak büyük bir buhran, aldanış ve esaret halindeyiz.

Nemrut’un ateşine su taşıyan karınca hikayesini herkes bilir. Hepimiz biliriz “karınca misali…” lafını. Peki buradaki bu karıncaların hikmeti nedir?

Aslında bütün mesele ‘o karınca kadar yürekli olabilmekten’ geçiyor.

Nemrut, kurduğu sistemi sorgulayan ve sorgulatan, çıkarlarını baltalayan İbrahim’i ﷺ, Nemrut beka tehdidi olarak gördü.

O Nemrut ki, İbrahim’i sessizce öldürmek yerine büyük bir ateş hazırlanması ve o ateşe atılmasını istedi.

Neden?

Gücünü göstermek, hakimiyetini sağlamlaştırmak, geleceğini garanti etmek ve her türlü muhalefeti, sorgulamayı susturmak için. 

Evet, Nemrut’un emriyle odunlar toplanmış ve büyük bir ateş yakılmıştı. Toplayanlar da, o ateşi yakanlarda insandı. Ama Allah’a kul değil, kula kul olmuşlardı. Kulun tarafında olmuşlardı.
İşte bizim asırlardır bahsettiğimiz bu karıncalar, ağızlarında su ile aceleci adımlarla ateşe doğru gidiyorlardı.

Karıncaların bu telaşlı halini görenler sormuş demiş ki: Ey Karınca! Böyle nereye gidiyorsun? 

Karınca der ki: “Nemrut’un ateşi söndürmeye”.

Sözüm onlara taraf olmayanlar, Nemrut’un ateşini sorgulamayanlar; karıncaya: “O ateş, bu bir damlacık su ile hiç söner mi’ diye kendilerince soru sorarlar.

Karınca ‘sönmeyeceğini ben de biliyorum’ der.

Malum güruh: ‘Öyle ise neden kendini yoruyorsun’ diyerek insanı helak eden o mantığı ortaya koyarlar.

Ama karıncanın cevabı hakikatin rotası şeklindedir: ‘Evet, bir damla su ile o ateşin sönmeyeceğini ben de biliyorum. Ama en azından safımız belli olsun, diye bu gayretin içerisindeyim’ der. 

Biz bugün karınca misali dünyanın her yerinden birleşip hepimiz aynı hedefe yürüdüğümüzde neler başarırız?… O karıncalar kadar yok muyuz?…

Varız biiznillah. Lakin hasta kalpler de vesveseleri ile kulaklara üflemeye başladılar çoktan. Öyle yaparsanız şöyle olur, böyle yaparsanız öyle olur gibi şeytani vehimler ile hedeften saptırmak ve inananların yönünü değiştirmek istiyorlar.

Günümüzün Nemrutları, Firavunları, Belamları, Karunları, Tağutları kendilerinin aleyhlerinde kim bir şey yapsa onları esaret tehdidi ile püskürtmeye çalışmaktadır.

Bunlar, bekalarını, saltanatlarını tehdit edecek hiçbir adıma sessiz kalmazlar, ama kolluk kuvvetleri olsun ama bu kuvvetlere gönüllü fedaileri olsun kendilerinin kurdukları sistemlerin sorgulanmasına müsaade etmezler ve müslümanların ateşleri sönmesin diye dünyanın her yerinden insanların canını yakmaktan asla çekinmezler.

Bugün müslümanların karşılaştığı herhangi bir zorluğu gördüğünde ve umursamaz davrandığında, adeta ağzınla olmasa bile hareketlerinle “bana ne” dediğinde bu davranışın, bu duruşun, bu tutumun Nemrut’un ateşine benzin dökmektir. İbrahim’i yakmaya kalkışmaktır.

Bunu unutma.
Kim olduğunu sakın unutma…
Hedefine yönel ve kimsenin seni döndürmesine izin verme.

TC’de İlahlık ve Rablık Taslayanlar ve Onlara İbadet Edenler

—Alttaki yazı Necati Koçkesen Hoca’dan alıntıdır—

İLAH VE RAB KELİMELERİNİN MÂNÂLARININ TÜRKİYE’DEKİ İNSANLAR TARAFINDAN TAM BİLİNEMEMESİ BAZILARININ İLAHLIK VE RABLIK YAPMALARINA, ÇOĞU İNSANLARIN DA ONLARI İLAH VE RAB EDİNMELERİNE SEBEP OLUYOR

İlah bilindiği gibi kendisine ibâdet edilen, itaat edilen, boyun bükülen, her şeyden çok sevilen, her emri yerine getirilen gibi mânâlara gelir.

Kim ki, Allah’a îman iddiâsında bulunsa bile birilerini Allah gibi sever de onun iyi olsun kötü olsun her emrine itaat ederse ve onların Allah’ın hükmüne aykırı olan hükümlerini, yasalarını kabul edip desteklerse, onu ilah edinmiş olur. Halbuki bir müslüman hiç bir şeyi Allah gibi sevemeyeceği gibi Allah’ın haram kıldığı hiç bir hususta hiç kimseye itaat edemez. Onların küfür olan yasalarını sandık başına gidip onaylayamaz.

Kim de Allah’ın hükümlerine aykırı hükümler çıkarıp, haramlar, helaller belirleyip insanların bu konularda kendisine itaat etmelerini ister, zorlarsa, ilahlık yapmış, kendisini Allah’a şirk koşmuş olur.

Rab kelimesinin mânâsı ise, eğiten, terbiye eden, yetiştiren, haram ve helaller belirleyen demektir. Nitekim Tevbe sûresinin 31. Âyeti bunu açıkça göstermektedir.

Buna göre, Allah’ın haram kılmadığı şeyleri haram kılanlar, yasaklayanlar veya Allah’ın helal kılmadığı şeyleri helal kılanlar, yapılmasına ruhsat verenler Rablık yapmaktadırlar. Onları bu hususta destekleyenler de onları Rab olarak kabul etmiş olurlar.

Şimdi soralım,

  • Allah’ın tüm cezâî hükümlerini iptâl edip onların yerine kendi akılları ile cezâî hükümler, yasalar çıkaranlar veya başka kâfirlerin kânunlarını alıp uygulayanlar,
  • insanların bunları kabul etmesi için sandıklar koyanlar,
  • Allah zinayı haram kıldığı halde zinayı serbest bırakanlar, üstüne üstlük genel evler önüne polisler dikip polis gözetimi altında zinâ ettirenler,
  • içki fabrikaları kuranlar veya birilerinin içki fabrikaları kurmalarına ruhsat verenler,
  • kumar oynatanlar, üstelik başına bir de millîlik vasfı ekleyerek millî piyangolar oynatanlar, bunların oynatılmasına ruhsat verenler,
  • fâizin alınmasına verilmesine ruhsat verenler

RABlık yapmış oluyorlar mı olmuyorlar mı? Bunları sevip peşinden gidenler, destekleyenler, çıkardıkları küfür yasa ve kanunlarını sandık başına gidip kabul ederek onaylayanlar, üstelik sanki iyi bir şey yapmış gibi, “çok şükür, görevimizi yaptık gidiyoruz” diyenler onları Rab olarak kabul etmiş olmuyorlar mı?

İşte Türkiye’de insanların çoğu bunları bilmedikleri için partilerini, partilerinin liderlerini, tarîkatlarını ve târikat şeyhlerini, futbol takımlarını ve futbolcuları, ses sanatçılarını, sinema sanatçılarını ilahlar ve Rabler ediniyorlar da farkında bile değiller.

Hiç kimse efendim, insanlar bunları bilmiyorlar, bilmeden yapıyorlar, bilmeden destekliyorlar mâzeretinin arkasına sığınamaz. Bu gibi konularda cehâlet mâzeret olamaz. Çünkü her müslüman imânî meseleleri ve insanı küfre düşüren söz ve fiilleri tafsîlî olarak öğrenmek, bilmek mecburiyetindedir. Oysa insanların çoğu bugün küfrü desteklerken bir de cihat yaptığını zannederek her konuda Allah ile, Allah’ın yasaları ile savaşanları seviyorlar ve destekliyorlar.

Bugün câmi imamları bile îtikâdî meseleleri bilmiyorlar. Eğer bilselerdi kürsülerde, minberlerde, “Allâh’ım, devletimize zeval verme, devletimizi ilel ebed pâyidar eyle” diyerek küfürle hükmeden bir devletin devam etmesi için Allah’tan yardım istemezlerdi.

Bundan dolayı diyorum ki, vallâhi bugün acâib bir durumdayız. Kim kâfir, kim müşrik, kim müslüman bilemez hâle geldik.

—ALINTI SONU—

Küresel Tağutların Tarihçesi, Tuzakları ve Onlardan Kurtulma Yolu

Aşağıdaki yazıyı mutlaka okumanızı öneririm.

Bu zamana kadar anlattıklarımdan farklı bir şey içermiyor ancak; dünyanın öbür ucundaki aklı başında, idrak yeteneğini kaybetmemiş insanların dünya tarihi ve bugün dünyada olan bitenler hakkında gerçekleri ne kadar da güzel görebildiklerinin bir delili bu yazı.

Dünyayı ve devletleri küresel satanist tağutlar çetesi Kabal yönetiyor. Yeryüzünden ilahlık taslayan bu kâfir tağutlar üstün ırk olduklarını düşünüyor ve geri kalan bizleri yeryüzünden silmenin yollarını araştırıp, yüzyıllar öncesinden kurdukları tuzakları adım adım devreye alıyorlar.

Amaç hâkir gördükleri bizlerin sayısını olabildiğince azaltmak, zaten sisteme şu anda da köle olarak hizmet edenlerin köleliğini daha da ağırlaştırmak.

Yazıda, satanist tağutların atalarından da bahsediliyor.

Eski Mısır medeniyeti (Firavun‘u hatırlayın), Yunan medeniyeti (Platon denen filozof satanist), ardından Roma, Bizans ve son olarak günümüzde İngiltere (City of London denen şer merkezi, satanist kraliyet ailesi) ve Fransa‘da (Allah onları helak etsin, Rothschild denen nesep) konuşlanmış bu satanist çete dünya kapitalinin neredeyse tamamını faizcilik ve kağıt para aldatmacası ile ellerinde toplayarak (insanlardan altın gümüş gibi değerli madenleri toplayıp, karşılığında üstüne bir değer yazdıkları hiçbir anlamı olmayan kağıt paraları kakalayarak); devletleri (TC dahil), devletlerin merkez bankalarını (TC Merkez Bankası dahil), günümüzde dünyaya yön veren aklınıza gelen tüm alanlardaki firmaları satın almış ve monopoli kurmuş durumdalar. (Monopoly belgeselini mutlaka izleyin.)

Bu zalimlerin zalimi satanist çeteden kurtulmanın tek yolu tevhide sarılmak, tağutları inkâr etmek, Muslimlerin birleşip tek cemaat olması ve bu müstekbir tağutlara, bu mele ve mütref tabakaya karşı büyük bir cihad ile cihad etmek.

Bu tağutlar İslâm davetinin halklara ulaşması karşısında da en büyük engeldir. İşte bunlar gibi tağutlarla cihad etmek “ben Muslim’im” diyen herkesin üzerine farzdır.

“De ki: “Şayet babalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, elinize geçen mallar, zarara uğramasından korktuğunuz ticaret ve hoşunuza giden evler; size Allah’tan, Resûl’ünden ve O’nun yolunda cihaddan daha sevimli olursa, Allah’ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah, fasıklar topluluğunu hidayet etmez.”

(Tevbe, 24)

Aşağıdaki yazı Dr. Mercola‘nın sitesinden alınmıştır. Mercola’nın konuğu ise Infowars’dan Alex Jones‘dur.

Bu iki şahıs da bu ülkede yaşayıp da “Müslüman’ım” diyen güruhun hepsinden daha fazla İslâm’a yakındır. Çünkü tağutun kim olduğunu bilip ifade etmekte ve tağutu reddetmektedirler. Kendileri “tağut” lafzını kullanmamakla beraber “yeryüzünde ilahlık taslayan kişiler” olarak ifade etmektedirler.

İşte bunlar gibi insanlara İslâm davetinin ulaşması, alemlerin Rabbi olan Yüce Allah’ın da kitabındaki ana gündemin tevhid ve tağutun inkârı olduğunu anlatmak o kadar önemli ki. Rabbim bunlar gibi aklını kullanan ve gerçekleri gören kişilere hidayet etsin.

—ALINTI BAŞLANGICI—

Solid Track Record

One problem with being too far ahead of everyone else is that few believe you. For well over a decade, Jones has sounded the alarm, warning that what we’re experiencing today was coming. Oftentimes, it sounded too crazy to be true, and while he’s not been 100% correct in his prognostications, his track record is surprisingly good.

According to Jones, the reason he was aware of the existence of this “deep state” cabal was because his parents were both voracious readers of political science, science journals and information in general. So, at an early age, Jones got intrigued by books about World War I and II, Cecil Rhodes, Rhodesia and the diamond monopoly, the Roman empire and other things that happened in history.

“So, I had an understanding of real history, and the fact that the world did have elites in it, and did have ruling controlling oligarchies. Of course, I’d read ‘Brave New World,’ and ‘Brave New World Revisited’ — that was nonfiction, where Huxley explains, ‘My book from 1932 is really what I believe will happen sometime after the year 2000; this is actually our goal.’

So, you read that dystopic scientific dictatorship book from ’32, and then he explains, ‘This is really what the technocrats plan. This is what we’ve been developing and preparing.’

I’ve been on air 28 years, since I was 21 years old. And a lot of it came off as crazy, because back then, a lot of this was more academic — that they were going to set up world government. They were going to have carbon taxes …

I was on air, simply reading what they were planning to do. Now, we’re here, 20-plus years later, and they’re actually starting to implement it. We’re going from beta to operational now. And so, it sounds like I’m a prophet or something, but really, I’m not. It’s just that most people weren’t reading the stuff when it was in MIT journals, when it was more academic.

Now that it’s rolling out into operational phase, people are really starting to pay attention to what I said 10, 20, 25 years ago. There’s are viral videos … where I say what’s coming in the next 10, 20 years, but again, I’m reading from their own statements. They’re the ones that planned all this.

We’ve got Joe Biden, 15 years ago in the Senate, saying, ‘Soon you’ll have a microchip under your skin to buy and sell.’ Well, he was going and meeting at the Bilderberg group, and the Davos group, and that was their plan. And so, he knew it was coming.”

Where Did It Begin?

Jones traces the beginning of the desire for a global totalitarian regime all the way back to Plato, some 2,300 years ago, who in “The Republic” expressed the idea that the poor ought to be killed off, and a race with elite characteristics be bred.

“He’s really, the founder of what became eugenics,” Jones says. “We can’t prove that it goes all the way back to Plato. We just know that his ideas are the admitted genesis point, and where all these other systems of eugenics and human enslavement basically propagate from. He’s the progenitor.”

Fast-forwarding through history, Jones paraphrases British economist Thomas Robert Malthus, who some 300 years ago expressed the idea “We should herd the poor people into tiny apartments. We should let disease spread amongst them. We should exterminate and reduce the population, because the caring capacity of the earth has been reached.”

Going back three generations, Bill Gates’ grandfather and father were leading board members of the different eugenics and depopulation boards. The original name of Bill and Melinda Gates’ foundation, started in the mid-90s, was ‘The World Population Control Bureau.’ ~ Alex Jones

These Malthusian views continued down through Sir Francis Galton, who in the 1850s developed the theory of modern eugenics, and who postulated that computers, the science of biometrics, the discovery of the building blocks of our cells would eventually allow them to control human reproductive processes in an orderly fashion. Malthus was heavily funded by the British royal family and the Rothschilds, who together with the Rockefellers, developed most of the modern sciences.

“It was an attempt by the elites to clamp down on technology, and use it as a tool for control, not for empowerment,” Jones says. “And then, out of Galton, we get people like HG Wells and others. And so, you had two different, competing Fabian socialists — the British Empire and Cecil Rhodes, and the CFR, the Royal Round Table group management systems of the British empire — competing with what they called the German problem.

That’s why they orchestrated World War I. Hitler was in competition with them and basically adopted the eugenics program, but decided to only project it onto certain targeted minority groups. And so, Hitler was a bad son, or an offshoot of the Fabian socialist.

The eugenics movement was started in England, and by the time Hitler came to power, eugenics was accepted in most countries of the world, as [it] the set [the direction of] science. The U.S. was doing hundreds of thousands of sterilizations of not just poor minorities, but also whites who got bad report card scores …

And so, the basis of the scientific system that we live under is this Rothschild, Galton, Rockefeller eugenics based system.

Bill Gates is an operative of that. Going back three generations, his grandfather and father were leading board members of the different eugenics and depopulation boards. The original name of Bill and Melinda Gates’ foundation, started in the mid-’90s, was ‘The World Population Control Bureau.’ They changed the name in 1999 to The Bill & Melinda Gates Philanthropic Organization.

So, this is really a cult. You can argue there’s too many people in some areas, you can argue we’re getting lazy and dumb. We can argue that modern society makes us weak.

But who sets up these ultra-rich control freaks to play God and decide who lives and who dies? Now they’re moving forward with the forced injections, the GMOs, the 5G, and all of it is to render us basically sterile, sick and dying creatures. They’re involved in a mass culling operation.”

‘Elite’ Bloodlines

When asked if there are, in fact, families whose bloodlines go back thousands of years, and that a small number of these families make up the central core of this global cabal, Jones says yes, “That is absolutely what’s happening.”

“If you trace back [to] Egypt, and then Greece, and then Rome, and the fall of the Roman empire, the fall of the Byzantine empire, all of that power then was transferred to France, England and Scotland.

Those systems of control, and the ancient knowledge of science, maps of the world and [other] things we know they had that were much more accurate than what we had previously known, they then used those sciences of control that had been handed down through these bloodlines and other systems, into our modern world.

I would say that the City of London, within London, is the main power base. And that the New World Order global government — the Davos group’s ‘build back better’ Great Reset — is a modern expression of the British Empire.”

As explained by Jones, the City of London is a 1.12-square mile location in the heart of London that has its own sovereign corporate governing system. Not surprisingly, all central banks of the world have offices within the City of London. Offshoots of the City of London include the British East India Company, the Bank of England and other organizations that are privately held, yet have been bequeathed with governmental power.

“Prince Charles directly traces his lineage, and he’s written books about this, to … Vlad III Dracula1 [aka ‘The Impaler’] … a Transylvanian noble bloodline that later grew into what became the Austrian Hungarian empire. With George I and George II … couldn’t even really speak English … So, it’s a German Transylvanian ancient bloodline that is at least 1,000 years old, and it runs the New World Order.

So, when you see Prince Phillip — who also said before he died that he wants a world government, and to come back as a virus to kill 80% of the world population — and his son, Prince Charles, pushing this, you are literally seeing the House of the Dragon, that’s what Dracula means, ‘Dracul, the House of the Dragon,’ that is ruling our planet.”

Crazy Riches

While never mentioned in the popular press when discussing the richest people in the world, the Rothchild family is likely the richest by far. Ten years ago, their net worth was estimated to be around $100 trillion. Today, it could be close to $1 quadrillion. They own half of the central banks of the world. How is it possible for any family to amass that kind of wealth? Jones explains:

“What they’re doing is weaponizing monetization. They get the money up front, when it has value. They then buy up real assets. They loan it out at interest. And so, we get the debt, we get the inflation, we get our savings destroyed, [while] they take over the world.

That’s how the Rothschilds first made their money in Germany. They had little pawn shops that had red shields on them. That was their logo. That was their trademark. Rothschild means ‘red shield.’ People didn’t want to hold their gold or silver at their house. They didn’t have banks back then, only royalty had treasuries that were guarded by guards, inside fortresses.

The Rothschilds were goldsmiths, so they started writing script to people, going back to Germany about 550 years. People would bring their silver and gold, and the Rothschilds would give you script. Well, they learned they could give people more script than the actual gold and silver they were holding, and they developed the rule: Never loan out more than 10 to 1 script. That’s where paper money comes from.”

Today, that’s known as fractional reserve banking. This system is now so overleveraged, it’s a mathematical certainty that it will crash. In fact, many say it’s a miracle that it’s held together this long. This inevitable failure of the system is why they now want to move over to a carbon-based economic system, where everything on earth has a carbon cost. The new digital currency will then be tied to that carbon “value.”

As Jones explains in his book, this new system is a system based on global slavery and absolute control by a central “elite” that will live above and outside all of the laws, rules and limitations imposed on the rest of us. The new system will be one where you own nothing — not your car, your clothes, your phone or anything else. Everything will be rent or lease-based. Of course, all of these items will be owned by someone, and that will be these “elite” individuals.

The Elite Look Forward to a Post-Human World

They also want a transhumanist post-human world — in their own words — where they control the evolution of humanity itself. They foresee a future where the human body is merged with machines, so that those with the means can transcend their mortal bodies and basically live forever.

“I have read hundreds of articles that they’ve written, where they openly brag about this,” Jones says. “That’s why Elon Musk said, ‘Beware those that worship AI gods.’

He talks about the elite, that they’re going to live forever. They want a post-human world. They want Sapiens 2.0. Harari, one of the high priests of globalism at the Davos group, says that the post-human world will be here by 2047 or so, and that he looks forward to the end of humanity.

So, this is a self-appointed, control-freak, mad-scientist cult that is literally taking control of the entire human biological system, just as Monsanto and others have done with the crops.”

Predictions for the Near-Term

What’s been outlined so far is the long-term agenda. In the shorter term, the next three years or so, we’re looking at a conglomerate of intersecting manufactured crises designed to force us in that long-term direction.

As noted by Jones, they’re cutting off fossil fuels while blocking viable energy alternatives, they’re collapsing borders, devaluing currencies, they’re destroying old infrastructure — basically, they’re “destroying the industrial carrying capacity of the planet, to launch mass famine, societal degeneration and collapse, and war,” Jones says.

“Then they will pose as saviors, saying they’re going to stabilize the world with a global marshal plan of quadrillions of dollars, to bring in their Green New Deal. But first, they have to dynamite and blow up the old system.

That’s why Prince Charles, four months ago, gave that speech where he said, ‘We need a total military style mobilization, with more capital than is even existing currently on the world, to force the end of the old system, and the move to the new system.’

The new system is doubling, tripling starvation every year. [It’ll be] forced medical tyranny. A world ID tied to a social credit score. Carbon tax. And then once they’ve annihilated the grassroots economy, once they’ve bought up all the farms, once they’ve centralized things further, they will then bring in the universal basic income.

With that, they’ll be able to dictate how you live, where you can go, and that will be directly tied to your behavior. So, the entire world will be turned into a giant open air, high-tech reeducation camp, here in the near future …

People need to understand, this is very serious. And thank God for [president Jair] Bolsonaro in Brazil. Thank God for [prime minister Viktor] Orban in Hungary.

Thank God for some of the other leaders we have around the world that are popping up and calling out the Great Reset, calling out the New World Order, and explaining to people that this is a global corporate hostile takeover of the planet’s biospheres … We are, right now, segueing into that system. And it’s really up to us whether they ever actually get it into place, but they’re certainly trying.”

Cyber Attack on Power Grid Is a Very Real Possibility

One possible “false flag” operation that could push us all the closer to The Great Reset would be a cyberwarfare attack that takes out part or all of the electrical grid. This would actually be far easier to deploy than 9/11 was and this is something Schwab has warned about on several occasions — again signaling what they’re actually planning.

A cyber attack would be very easy to pull off. They could easily blame it on terrorists and no one would be able to prove otherwise. At that point, they could roll out more surveillance tech and internet IDs in the name of creating cyber security. Of course, such an event could also take out large portions of a population, as society will collapse if there’s no electricity for an extended period.

In anticipation and preparation for that eventuality, it would be wise to acquire some sort of backup power, be it a gas generator, a solar-powered generator or something else. You likely won’t be able to maintain all your creature comforts, but you’ll be able to run some necessities.

“I believe, first, they’re going to do some beta attacks, where they take out one of the three big grids in the U.S., for, say, a couple weeks, and then, use that as a power grab to get more control,” Jones says. “Then, [they’ll] slowly continue to turn off the fuel by gas prices being so high, and slowly watch society unravel.

Once they’ve beta tested this a few times, I would say, around the year 2030 or so, that’s when they would claim that terrorists detonated an EMP or something, and turn off the whole grid, and then have organized collapse and barbarism. But first, they’ve got to get their full police state in place. They’ve got to get their armored globalist reservations prepared, to be able to safely direct all of this.

So, I think they are about seven, eight years away from the real mass extermination. Or they may just roll the dice, and release some super bioweapon that’s so deadly, it kills large portions of society. And then, that itself would cause the effect of collapsing things.

But they don’t feel safe right now, in their armored bunkers in rural Canada. They don’t feel safe in Tasmania, or Kauai, Hawaii. They don’t feel safe in some of these fortresses they’ve built.

I know some of the security people that have worked in them, and seen them, and who’ve worked with some of the richest people in the world. And let me tell you, it’s even in the news, there is a race by these billionaires to build underground fortresses …

That’s why some of these billionaires are also building these floating cities. Because they are trying to position themselves for this collapse … They’re going to go to the ocean while the rest of us die.”

Join Humanity in The Great Reject

Facing off against Schwab’s Great Reset is what finance expert Catherine Austin Fitts has dubbed “The Great Reject” or “The Great Rejection.” In Financial Rebellion episode 31,2 she discussed how to fight back and “where to stash your cash in 2022.” What does Jones suggest we do?

“We need to get healthy,” he says. “We need to eat healthy. We need to meditate. We need to pray. We need to love our families, love our neighbors. And just realize that it’s going to turn out okay in the end. There’s evil in the universe. There are also forces of good, and we see that.

God works through us, and we’ve just got to trust in God, and not let them get us down with all this evil. Just keep moving forward, keep persevering, and reach out to the hopeless, speak to people and just get outside and get sunshine.

Spend time thinking about how beautiful the universe is, and realize the evil forces on this planet are not all-powerful. That’s why they want control, because they want to be all-powerful. We will transcend this together.

— ALINTI SONU —

Hayâ

— ALINTI—

Aişe annemiz (radıyallahu anhâ) bakın ne anlatıyor? Diyor ki:

“(Vefatlarından sonra) içerisine Rasûlullah’ın ve babamın defnedildiği evime girerken dış elbiselerimi (rahatlıkla) çıkarır ve derdim ki: Nasıl olsa burada yatan eşim ve babamdır. Ama ne zaman ki yanlarına Ömer de defnedildi, Allah’a yemin olsun ki Ömer’den hayâ ettiğim için o odaya artık hep üzerimde dış elbisem olduğu halde girdim.” (İmam Ahmed rivayet etmiştir.)

Soru: Acaba ölmüş birisinden hayâ edilir mi?

Cevap: Eğer utanma duygun körelmemiş ve kalbin canlılığını yitirmemişse evet!

Böylesi bir hâlde ölülerden de hayâ edilir.

Aişe annemizin bu hassasiyetini; erkekler içerisinde bir karış bez parçasıyla gezmeye alışmış, kalabalıklarda kahkaha atmayı marifet sayan, kendisine nâmahrem olan kimselerle aynı ortamları paylaşmaktan çekinmeyen kadınlar elbette anlayamazlar!

Böyleleri için bu rivayetin hiçbir anlamı yoktur.

Ama hayanın ne olduğunu bilenler, bu rivayeti çok iyi anlarlar.

Allah sana rahmet etsin ey annemiz! Bu yaptığınla bize ne büyük bir şey öğrettin. Keşke onunla amel etmeyi hakkıyla becerebilseydik…

— İbrahim Gadban

Seccadeye Basmak – Necati Koçkesen Yazısı

“Kendini müslüman zannedenlere hayret etmemek elde değil doğrusu. Kılıçdaroğlu seccâdeye bastı diye veryansın ediyorlar. Müslümanların namaz kılacağı bir örtü yoktur. Yeryüzü müslümanlara mescid kılınmıştır. Müslüman toprağa secde ettiği halde toprak çinlenmektedir. Allah rasulünün mescidinin tabanı topraktı. Ve herkes o mescitte ayakkabıları ile geziyor ve ayakkabıları ile namaz kılıyorlardı. Kimse de sen namaz kıldığımız yere veya Allah rasulünün namaz kıldığı yere nasıl basarsın, demiyordu.

Hâa, CHP’nin kuruluş amacı dini yok etmekti zaten. Bunun için Kur’an öğretmeyi, kur’an kurslarını yasakladılar, câmilerin bir kısmını ahır, bir kısmını zahire anbarı, bir kısmını da müze yapmışlar, birçoğunu da satmışlardır. Yüzlerce âlimi ya idam etmişler veya zindanlara doldurmuşlardır. Bunu yazarken islamla hiç bir ilgisi olmayan Kılıçdaroğlu’nu savunmak için yazmıyorum. Adamların tîneti belli zaten. Seccâdeye değil Kur’an’a da basarlar.

Benim söylemek istediğim şu, seccâdeye basmak bırakın haram olmasını mekruh bile değilken ya müslüman olduğunu söyleyenlerin 20 yıldır Allah’ın hükümlerini hiçe saymalarını, Allah’ın haram kıldığı nice şeylere ruhsat vermelerini, kilise ve havra yaptırmalarını, üstelik kilise temeli atarken ve açarken bile hayırlı olsun demelerini, kilisede âyine katılmalarını, kilisede mum yakıp dilek dilemelerini, kâfir papayı ziyâret edip ayrılırken, “bize duâ edin” demelerini, “eşcinsellere de kânûnî haklarını vermemiz şarttır”, demelerini, Allah’ın bir çok hükmüne aykırı yasa ve hüküm çıkarmalarını neden gündem yapmıyorlar?

Neden onlara bu sizin yaptığınız nedir, demediler? Yâhu, bunlar bırakın haram veya mekruh olmayı küfürdür, küfür.

Kendini müslüman zannedenlerin küfür olan bir çok şeyi görmeyip de haram veya mekruh bile olmayan seccâdeye basmayı bayraklaştırmaları ne kadar da sığ bir şey değil mi?

Müslümanlar(!) İslamı bilmezlerse işte böyle uyutulurlar. Haram ve küfür olan nice şeyleri görmezler de seccâdeye basılmasını dine hakaret sayarlar.”

— Necati Koçkesen

Yüce Allah’ın hükmünü “biz de müslümanız” diyerek ayaklar altına alan, haramları helâl yapan AKAPE tağutları dururken, zaten kâfir oldukları apaçık bilinen CAHAPE tağutlarının seccadeye basmasını dert edinenlere yazıklar olsun!

Bütün bu tağutların alın birini vurun ötekine. Hiçbirinin birbirinden bir farkı yok.

Hepsinin tasması küresel efendilerinin ve en üstte de İblis (lanetullahi aleyh)’in elinde.

Oy vermenizin bir anlamı yok, demokrasi denen din bir göz boyamadan ibaret.

Sadece alemlerin Rabbi olan Allah’a kul olun. İşte ancak o zaman, kaybetmezsiniz.