Allah’ın İndirdiklerini Kerih Görenler

“Kâfir olan kimselere gelince, Allah onları helak etsin/onların hakkı helaktır. Amellerini de boşa çıkarmıştır.  Bu, onların Allah’ın indirdiklerini kerih görmeleri (hoşlanmamaları) sebebiyledir. (Allah) onların amellerini boşa çıkardı.”

(47/Muhammed, 8-9)


“Bu modern çağda Allah’ın indirdiği kurallarla mı hükmedilir canım! Laiklik ve demokrasi gibi mükemmel(!!!) düzenler dururken Allah’ın şeriatı artık çağdışı kalmıştır” diyenlerine dikkatine. 


Yüce Allah’ın indirdiklerini, O’nun koyduğu kuralları, haramları-helalleri beğenmeyip kerih görenler; apaçık bir şekilde kâfirdirler ve İslâm’la bağları yoktur.

Kitabımızdaki = anayasamızdaki açık ve net hükme göre: şeriat istemeyen Müslim olamaz! 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s