Depremde Ölenler Şehit Midir? (Video İçerir)

10 dakikalık video’dan bir kısım:

“Demokrasiyi, laikliği, Atatürk ilke ve inkılaplarını benimseyen, bunları savunan; Allah Teâlâ’nın hükmüne aykırı herhangi bir hükmün, kanunun Allah’ın hükmünden daha güzel ve daha üstün olduğuna, bu çağa daha uygun olduğuna inananlar; liberaller, laikler, kemalistler bunlar hiç şüphesiz kâfirdirler. Namazı terk etmiş kişiler de kâfirdir.” 

Elbette, bu inkârcı kişilerin şehit olması söz konusu bile olamaz.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s