“Medyum”-“Ruhsal Vazifeli”-“Kanal Sahibi”-“Tasavvuf” Safsataları Hakkında

Uzaylılar benimle iletişime geçti, bilmem kimin ruhu benimle konuştu diyen okültist kişilerin; insanları tevhidden uzaklaştırıp Yüce Allah’a şirk koşmaya davet eden keramet(!!!) sahibi tasavvuf sapkınlığı şeyhlerinin dostları İblis lanetullahi aleyh ve cinni şeytanlardır. Bu kişilerin dini de Satanizm’dir.

Hiç şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bu saptırıcı kişilerin çoğunlukla Masonlukla bağlantıları mevcuttur (Zaten Masonluk Satanizm’in maşasıdır). Masonlar bunları maddi olarak destekler. Bu maddi destekler ile tarikatlar kurup, Yüce Allah’a isyanı, küfrü ve şirki toplumda yaygınlaştırmaya çalışır bu insi şeytanlar. (Bkz. Celaleddin Rumi, Bedri Ruhselman, Fethullah Gülen, Bülent Çorak, Mahmut Ustaosmanoğlu vb sapkınlar)

(NOT: Masonların devletler kurduklarını daha önce yazmıştım. Bakın burada da tarihi delilleriyle 1 saatlik bir video mevcut konu hakkında: “CUMHURİYETİ KURAN MASONLAR“)

Bu sapkın kişiler, ağızlarına Allah’ı, peygamberi, İslâm’ı alsalar dahi; esas amaçları liderleri İblis’in emirlerine uygun olarak insanları haktan saptırmak, insanları tevhidden uzaklaştırmak ve küfür ve şirkin karanlıklarına sokmaktır.

Bir blog’da yorum olarak gördüğüm ve tamamen katıldığım yazıyı aşağıda aktarıyorum.

—Alıntı Başlangıcı—

Medyumlara kendini tanrı, melek, uzaylı vb. şeklinde tanıtılanlar cin şeytanlarının ta kendileridir.


Tarihin en başından beri bu tür kandırmalarla tek tanrı inancını tahrif ederek çok tanrılı dinlere dönüştürdüler.


Mevlana gibi, Hallacı Mansur gibi, şimdiki medyumlar gibi daha nicesine ve onlara inananlara kendi uydurdukları inançları yerleştirdiler. İnsanları en başından beri O’ndan uzaklaştırmaktalar.

Onların bu operasyonlarına maruz kalan okültistler de kendilerini bilinmeyen gerçek bilgileri öğrenen ve her şeyin farkına varan kişiler sanıp bu uydurma inançlara ve onları uyduran şeytanlara hizmet etmişlerdir.

Spiritüalizmtasavvufpanenteizmvahdet-i vücudvahdet-i şühud inancına ve hatta doğrudan satanizmluciferizm inancına veya ateizm inancına inanıp İblis’in planlarına hizmet ettiler.

Nitekim İblis ve onun hizmetçisi olan insan şeytanları, birçok insanın aklının ucundan dahi geçmeyecek kirli planlarla son beş yüz yıldaki neredeyse bütün siyasi, sosyal, ekonomik olayları toplumların farkına varamayacağı şekilde büyük bir gizlilikle uyguladılar. Milyarlarca insanın hakkını yediler, milyonlarca insanın ölümüne sebep oldular. Kendi planları gereği milyonlarca insanın uydurma ideolojilerin ve inançların peşinden gitmesine sebep oldular. İşte şu anda İblis ve insan şeytanları neredeyse bütün dünyayı yönetmektedir.

İşte bunların varlığını görebilmek bir yandan da ateizm ve materyalizm tuzağının yanlışlığını da gözler önüne seriyor.

-Hazar Karabey

—Alıntı Sonu—

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s