“İsveç’te Kuran’ın Yakılma Meselesi”

Aşağıdaki yazı Necati Koçkesen’e aittir.

Bir noktada farklı görüşümü belirtmek isterim. İsveç olsun başka kâfir bir ülke olsun elbette İncil’in ya da Tevrat’ın yakılmasına da müsaade eder. Çünkü bu devletlerin esas dini SATANİZM’dir. Yani Şeytan lanetullahi aleyh’in dinidir. Şeytan ise Allah’ın ve dininin baş düşmanı olduğundan bu devletlerin sadece İslâm’a değil Hristiyanlığa ve Yahudiliğe de düşmanlıkları vardır.

Evet şu anda Allah’ın kelamına, Allah’ın dinine saldıranlarla cihat edebilme imkânı sağlayacak bir İslâm devleti bulunmuyor. Rabbimizden niyazımız, biz Müslimlere huzur, selamet ve esenlik içinde yaşayabileceğimiz; düşmanları ile devlet olarak mücadele edebileceğimiz bir İslâm devleti nasip etmesidir.

Necati Koçkesen’den alıntı başlangıcı:

“Bilinsin ki, kâfir vardır, inanmaz, Allah ve âhiret inancı yoktur ama başka inançlara da düşmanlık yapmaz. Fakat bir de kâfir vardır ki, İslam’a ve müslümanlara azılı düşmandır. Müslümanların başarısızlığı için, onların yok olması veya yok olmasalar da devamlı zulüm ve işkence altında olmaları için elinden gelen bütün çabayı gösterir.

İsveç’teki Kur’an yakma olayı da böyle bir olaydır. Bir kâfir Kur’an yakıyor ama hükümeti de polislerle etrafını çevirmiş, onun Kur’an’ı rahatça yakması için onu koruma altına almış. Bu da şu demek oluyor ki, aslında Kur’an’ı yaktıran İsveç devleti ve hükümetidir. Neymiş, efendim ülkelerinde demokrasi varmış ve her türlü fikre saygıları varmış. Haydi ordan kâfir oğlu kâfirler!

Bizler ne İncil ne de Tevrat yakmayız da, şâyet herhangi bir kimse senin ülkende herhangi bir meydanda incil yakma eyleminde bulunmak istese ona da fikir özgürlüğü diyerek aynı musâmahâyı gösterecek misin? Onun da incili rahatça yakabilmesi için etrafını polislerle çevirip koruma altına alacak mısın?

Şimdi gelelim sözde İslam devletlerine(!) Onlar da beylik kınamalarla vakit geçiriyorlar ve halklarının gazlarını alıyorlar. Eğer sizlerde biraz İslam inancı olsa idi hemen o İsveç denilen haydut devletle bütün ilişkilerinizi keser, büyük elçilerinizi hemen çeker, onların büyükelçilerini de hemen sınırdışı ederdiniz. Nerde sizlerde o hamiyet? Siz sabun köpüğü gibi çıkışlarınızla sâdece müslüman halkın gazını almak istersiniz o kadar.

İsveç NATO’ya girmek istemesine rağmen ve Türkiye kendisine onay vermesi için bazı şartlar ileri sürmesine rağmen İslam’a ve müslümanlara karşı düşmance tutumundan hiç tâviz vermediği gibi daha da artırarak devam ediyor. Neden? Çünkü Türkiye’yi hiç takmıyorlar da ondan. Yani demek istiyorlar ki, sen ne kadar bağırıp çağırsan da bir hiçsin. Nato demek Amerika demektir ve Amerika istediği zaman ben girerim. Amerika sana emrettiği zaman kuzu kuzu onaylarsın. Evet, İsveç bunu demek istiyor. Bunun en büyük delili de Amerika’dan ve Nato’dan bu konuda hiç bir tepki gelmemesi, İsveç’in bütün islam düşmanlığına göz yummaları. Çünkü onlar da İsveç gibiler. İslam düşmanlığında hiç bir farkları yoktur. Göreceksiniz, bizimkiler de eninde sonunda İsveç ve Finlandiya’nın Nato’ya girmesine onay vereceklerdir.

Şimdi de biz müslümanlara bir şeyler diyeyim. Bilesiniz ki, Kur’an’ı yakan o kâfir isveçlidir ama esasında o Kur’an’ı yaktıran bizleriz. Yâni bizlerin güçsüzlüğü ve küfür sistemleri altındaki esâretimizdir. Eğer bizler güçlü olsa idik, hiç bir kâfir Kur’an’ımızı yakamazdı. Yaksaydı da hemen cezasını bulurdu. İslam’da Allah’a, Kur’an’a, peygamberlere ve islamın mubârek saydığı şeylere hakâretin cezası ölümdür. Yâni bir islam devleti olsaydı onların yaşama hakkı yoktu.

Bizler böyle esâret uykusunda uyumaya devam ettiğimiz sürece daha çokları gözlerimizin içine baka baka Allah’ımıza, kitabımıza, peygamberimize hakâret eder de bizler de böyle mayıl mayıl bakarız. Bir iki gün saman alevi gibi şöyle bir parlar sonra da yine duruluruz ve her şeyi unuturuz.

Ey ümmeti Muhammed, şu yattığınız ölüm uykusundan uyanın artık!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s