“Kaufman Rastlantı Enstitüsü” (İronik Video İçerir)

Yüksek dozda ironi içeren 2 dakikalık reklam filmi. 

Reklam metninin bir kısmının çevirisi aşağıda:

— ÇEVİRİ BAŞLANGICI —

“Siz ya da bir sevdiğiniz tıbbi bir rastlantıdan mı muzdarip?

Biliyoruz ki günümüzde ölümlerin birincil sebebi “rastlantı”dır.

Bilimin hızında harekete geçmek istiyorsak, “sebepleri” araştırmaya vakit yoktur.

Biz, Kaufman Rastlantı Enstitüsü olarak yaşadığınız sağlık problemlerinin sebebinin vurulduğunuz aşılar ya da aldığınız ilaçlar olup olmadığını sorgulamayız. 

Biliriz ki günümüzde yaşanan aşağıdaki hastalıkların sebebi sadece “tesadüf”tür.

– Myokardit (kalp kası iltihabı)

– Kan pıhtıları

– Kalp aritmisi

– Felç

– Kalp krizi

– Manyetik deri

– Nefes almada güçlük

– Tüm vücudu saran kabartılar ve yanma hissi

– Havale

– Böbrek yetmezliği

– Hafıza kaybı

– Kanser

– Ani ölüm

ve çok çok daha fazlası.

Rastlantınıza gereken önemi gösterin ve Kaufman Rastlantı Enstitüsüne gelin.

Doktorlarımız, kulağa bilimselmiş gibi gelen açıklamalarla, yaşadığınız rastlantıların olduğunuz aşılarla bağlantısı bulunmadığını gösteren raporları size verecek. 

Böylece aşı karşıtı arkadaşlarınıza gururla gösterebilirsiniz.

Kaufman. Çünkü rastlantılar olur. Hem de hemen her zaman.”

— ÇEVİRİ SONU —

REKLAM FİLMİ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s