Güneş, Dünya ve Elektrik Evren (Video İçerir)

Aşağıdaki 16 dakikalık video’da, Elektrik Evren araştırmacısı bilim insanlarının, günümüz Kabal biliminin materyalist yaklaşımına eleştirisini ve kâinatın yaratılışındaki güzelliğin kabulünü bulabilirsiniz.

Ruhunu şeytan aleyhillane’ye satmamış, bağımsız bilim insanları baktıkları her kevni ayette Yaratıcıya ve eşsiz yaratmasına dair işaretler görür iken; şeytana hizmet eden gözleri ve kalpleri mühürlü “bilim putperestleri” her şeyin tesadüf üzere, kaza ile oluştuğunu iddia ederek inanılmaz bir cehalet örneği sergilemekteler.

Gök, yer ve ikisi arasındakileri boş/amaçsız/öylesine yaratmadık. Bu, kâfirlerin zannıdır. (Girecekleri) ateş nedeniyle veyl olsun o kâfirlere!

(38/Sâd, 27)

Video’da ifade edildiği üzere:

“Dünya üzerindeki bütün yaşamın tesadüfler sonucu oluştuğunu söylemek; modern bilim insanlarının gerçeklikten ne kadar kopuk olduklarının simgesidir.”

Michael Clarage, PhD, Astrofizikçi ve SAFIRE Projesi Bilim İnsanı

Mühendislik çözümlerinin güzellikle buluştuğu yerler var mıdır diye soruyor bu bilim insanı. Ve cevap olarak Dünya üzerindeki canlılardan örnekler veriyor. Her bir kelebek kanadında, her bir örümcek ağında ve her çiçekteki mükemmel yaratıma dikkat çekiyor.

“Günümüz bilim insanları (evrendeki) güzelliği görmek için eğitilmezlerse, esas olan noktayı her zaman kaçıracaklar.”

Michael Clarage, PhD, Astrofizikçi ve SAFIRE Projesi Bilim İnsanı

Elektrik Evren teorisine göre, kâinattaki her yapı (galaksiler, yıldızlar gezegenler, nebulalar vb) evrenin %99’undan fazlasını oluşturan plazma üzerinde akan elektrik akımları sayesinde aslında bir iletişim ağı içindedir. Evrende asla bir kopukluk yoktur ve bu muazzam sistemde aslında her varlığın bir amacı vardır ve birbiriyle iletişim/etkileşim hâlindedir.

Dünya, Güneş tarafından her gün şarj edilmektedir. Güneş rüzgârlarının taşıdığı enerji her sabah gündoğumu ile Dünya’ya ulaşmakta, Dünya bu enerjiyi üzerindeki canlılığı sürdürebilmek için kullanmakta ve her akşam günbatımı ile Dünya tarafından “sindirilmiş” enerji tekrar elektrik enerjisi olarak Güneş’e akmaktadır.

Hem Manyetosfer‘in hem de Atmosfer‘in katmanları sayesinde, Güneş’ten gelen ve muazzam yakıcılıkta enerji taşıyan rüzgârların (Güneş rüzgârlarının) enerjisi düşürülerek Dünya üzerindeki hayatın devamı sağlanır. Bu koruma kalkanları olmasaydı yeryüzünde hayat mümkün olamazdı.

Yıldızımız Güneş’ten gelen elektrik akımları dünyanın manyetik kalkanı (Manyetosfer) sayesinde doğrudan tüm yeryüzüne temas etmemekte, Dünya’nın kuzey ve güney kutuplarından giriş yapmaktadır. Güneş’ten gelen elektrik enerjisi, Dünya’ya giriş yaptığı bu kutup bölgelerinde Aurora Borealis yani Kuzey Işıkları fenomeninin oluşmasına sebep olmaktadır.

NASA, Dünya ile Güneş arasındaki bu elektrik akımı olayını daha iyi anlayabilmek adına ACES II adlı görevi başlattı. Atmosferin ilgili tabakasına, Aurora Borealis‘in hem üst hem de alt katmanlarına 20 Kasım 2022’de, bu elektrik alışverişi hakkında ölçümler alacak 2 adet uydu gönderdi.

Gerçek bilimin günümüzde yaptığı bu tespitler çok önemli. Çünkü, vahyin bize bu bilgileri 1400 yıl önce zaten öğretmiş olduğunu görüyoruz bir kez daha.

Alemlerin Rabbi olan Allah azze ve celle’nin Resulu Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) güneş doğmadan önce ve batmadan önce, yani Dünya ile evren arasında kozmik enerji akışlarının gerçekleştiği bu özel iki zamanda Yüce Allah’ı zikrediyor, huşu ile kalbini kâinatın yaratıcısına bağlıyor, O’na sığınıyor, O’ndan yardım diliyordu. Dünya’nın şarj edildiği ve büyük bir enerji akımına maruz kaldığı gündoğumu ve günbatımı vakitlerinin önemine biz ümmetinin dikkatini çekiyor ve muvahhid müminler olarak her anımızda olduğu gibi bu özel anlarda da Sabah ve Akşam Zikirleri ile Rabbimize tevhid yönelmemizi öğütlüyordu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s