“Zorunlu Milli Eğitim” İnsan Haklarına Aykırıdır

Ekteki resmin tercümesi: “Sadece çocuklarımızı evde tutmak için ev okulu yapmıyoruz. Onlara tamamen farklı bir hayat sunmak için ev okulu yapıyoruz: İncil’e dayalı bir temel, hakiki bir Hristiyan eğitimi, daha çok aile hayatı, daha çok serbest zaman, daha çok uyku, daha az stres, daha az akran baskısı, sıfır zorbalık ve gerçek bir çocukluk”

Ben de şunu diyorum:

“Ben çocuğumu;

– okullarda aşılanan sistemin küfür ideolojilerinden korumak,

– Allah azze ve celle’nin bana emaneti olan bu canları tevhid üzere, Allah’a kulluk üzere, Allah katında tek geçerli din olan İslâm üzere, Kur’an ve Sünnet ışığında yetiştirmek,

– ve böylece Allah’ın bana verdiği bu emanetlere hıyanet etmemek istiyorum.

Bunun yanında,

– çocukları hayattan, öğrenmekten, araştırmaktan, soru sormaktan soğutan,

– hapishanelerden pek de bir farkı olmayan,

– öğrenciler arasında ahlaksızlığın kol gezdiği,

– zaman nimetini boş yere harcattıran, zamanı geldiğinde/çocuk almaya hazır ve istekli olduğunda bir haftada öğrenilebilecek konuları yıllarca ve yıllarca bıktırarak, tiksindirerek sürekli tekrar eden

ve tüm bu sebeplerle insan ve çocuk haklarını, din ve fikir hürriyetini ihlal eden bir düzenden uzak tutmak istiyorum.”

Böyle çarpık bir eğitim sistemine mecbur bırakılmak ancak zulüm düzenlerine yakışan bir harekettir. Türkiye’de olduğu gibi.

Ben çocuğuma okuldaki kazanımların aynısını (elbette İslâm dinine uygun olmayan küfür ideolojileri haricinde) belirli bir yaşa kadar verebiliyorsam, devlet de bunun tespitini sınavla yapabiliyorsa; benden ısrarla çocuğumu bu modern hapishanelere göndermemi istemesinin sebebi nedir?

Bu işte sadece ve sadece art niyet aranır, ki zaten mevcuttur bu art niyet: Sisteme; düşünmeyen, sorgulamayan, kendi küfür ideolojilerini benimsemiş köleler üretmek!

Diktatörlerin kurduğu ve diktatörlerin yönettiği bu ülkede uygulanan “zorunlu milli eğitim” insan haklarına, çocuk haklarına, din ve fikir hürriyetine aykırıdır.

Eğitimin tek yolu devlet eliyle uygulanan çarpık sistem değildir.

Ev okulu hakkı dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi, bu topraklarda yaşayan insanların da hakkı olmalıdır.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s