Satanist CERN

Bilmiyorum hâlâ CERN’in bir bilim merkezi olduğu safsatasına inanan var mıdır?

Eğer var ise, sadece şu resim üzerinde biraz düşünsün:

Amacı bilimsel araştırma yapmak olan(!) bir kurumun önünde Hindu sahte ilahı Shiva’nın putunun bulunmasının mânâsı ne olabilir? Hem de bâtıl inanışlarında “Yokedici/Yıkım Getirici” sayılan (“Shiva the Destroyer”) bir sahte ilahın, bilimsel (!) araştırma kurumunda ne işi var?

Hep söylüyorum, Şeytanın bilimi sizi küfür ve şirk bataklığına sokar; gerçek bilim ise sizi sadece Allah’a ve tevhide ulaştırır.

İşte CERN denen satanik kurum da sadece insanları felâkete, inkâra ve küfüre sürükleme amaçlı şeytanın bilimine hizmet eden; dünyada kurulu satanist düzenin mevcut tüm kaynakları ile maddi ve manevi desteklediği tağuti bir kurumdur.

Dünyayı yöneten küresel Satanist Kabal çetesi, insanlığı saptırıcı kurumlarından biri olan CERN’i öyle sever ki, birtakım “muafiyet” kuralları ile CERN’i koruma altına alır.

Örneğin CERN’de çalışan yaklaşık 9000 şeytan hizmetkârı bilim insanı (kendileri farkında olsa da olmasa da hepsi şeytanın bilimine hizmet etmektedir) gelir vergisinden ve göçmen yasalarından muaftır.

CERN’in faaliyetlerinden dolayı şikayet edilebileceği bir uluslararası mahkeme yoktur, çünkü Kabal tarafından CERN’e bu mahkemelerden serbestlik/muafiyet (“exemption/immunity”) verilmiştir.

Dünyada hâkim olan küfür düzeninin organlarından biridir CERN. Ve tıpkı kendisini kuran, kollayan, yöneten âmirleri gibi; CERN de Şeytan’ı (la) ilah edinmiş ve şeytana hizmet eden, şeytanın bilimini dünyaya yutturarak insanları köleleştirme yolunda çalışmalar yapan bir merkezdir.

Ana akım medyanın, devletlerin size “bilim” kisvesi altında “şeytanın bilimini” empoze etmesine izin vermeyin!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s