Bir Endoktrinasyon Kurumu: OKUL (Ücretsiz kitap içerir)

“Çocuklara nasıl düşünecekleri öğretilmeli, ne düşünecekleri değil.” – Margaret Mead

“What are the chances this will happen at government indoctrination schools?”

“Devletin endoktrinasyon okullarında bunun gerçekleşme olasılığı nedir?”

Günümüzün ulusal devletlerinin kendilerine karşı olabilecek fikirleri daha beşikte iken susturma projesinin ürünüdür devlet eğitim sistemleri (“public schooling”).

ABD Kaliforniya Üniversitesi Siyasal Bilimler/Sosyal Bilimler profesörü Agustina Paglayan, tarihi 200 yıl öncesine dayanan devlet eğitim sistemlerinin asıl amacının, toplumu mevcut olan hakim ideolojiye uygun şekilde şekillendirmek/endoktrine etmek olduğunu delilleriyle aktardığı bir makale yayınladı.

Zaten hepimizin bildiği bir gerçek, bilim camiası tarafından da dillendirilmiş oldu.

Makaleden bazı kısımlar:

“Makale başlığı: Education or Indoctrination? The Violent Origins of Public School Systems in an Era of State-Building”

Tercümesi: “Eğitim mi Endoktrinasyon mu? Devletleşme Çağında Devlet Okulu Sistemlerinin Vahşi Kökenleri”

“…through primary education, states could easily influence the masses’ children to respect authority, the state and its laws.”

Tercümesi: “…ilkokul eğitimi ile devletler kolaylıkla kitlelerin çocuklarını otoriteye, devlete ve kanunlarına saygı duyma konularında etki altına alabilir.”

“My research reveals violence can heighten national elites’ anxiety about the masses’ moral character and the state’s ability to maintain social order. In this context, public education systems were created and expanded to teach obedience.”

Tercümesi: “Araştırmam ortaya koyuyor ki, şiddet, milli yönetici grubunun (elitlerin) kitlelerin ahlaki karakteri ve devletin sosyal düzeni sürdürme becerisi konusundaki kaygılarını yükseltebilir. Bu bağlamda, itaati öğretmek üzere milli eğitim sistemleri oluşturulmuş ve yaygınlaştırılmıştır.” (benim notum; ve ayrıca bu eğitim sistemlerine katılım devlet eliyle zorunlu kılınmıştır!)

Evet, okullar tağuti sistemlerin bâtıl ideolojilerini körpecik zihinlere aşılamak ve ileride oluşabilecek muhalefeti minimuma indirebilmek amacıyla tasarlanmış olan ve kurulu şeytani düzene hizmet eden çok önemli bir parçadır. Tağutlara kulluğun modern mabedleridir okullar. (Link ücretsiz kitap pdf’i içerir.)

İslâm fıtratı üzere doğmuş çocuklara şeytanın küfür ve şirk dolu ideolojilerini aşılamak, beyinleri yıkamak üzere hizmet eden tağuti kurumlardır okullar.

İşte bu sebeple “Zorunlu Milli Eğitim” insan haklarına, çocuk haklarına aykırıdır!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s